Lélekmelegítő

Rónay György: Mondd, szereted az állatokat?

Mondd, szereted az állatokat?
A kutyát, macskát, csacsit, lovat
s a madarakat: a verebeket,
rigót, galambot, pintyeket,
akik a Földön veled élnek,
s bundájuk, tolluk melegében
nekik is van szívük, csak éppen
nem beszélnek?

Mondd, szereted az állatokat,
s figyelted őket néhanap:
hogy mit csinlának, hogyan élnek,
s a magzuk nyelvén mit mesélnek,
vagy miről hallgatnak, mikor
komor
csöndjükbe burkolódzva ülnek,
és titokzatos, hallgatag
külön világukba merülnek?

Én szeretem az állatokat.
Elnézem őket,
ha játszanak, alszanak, vagy tűnődnek
titkaikon és a világon.
Hidd meg, barátom,
nekik is vannak titkaik,
s csak annál nehezebb talán
számukra ez a sok talány,
mert nincsenek rá szavaik.

Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg
a bennük szorongó miértet;
segíts nekik, mondd ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében - vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,
hogy megértsenek végre minket.

S mi is őket, kisebb testvéreinket.

 

Szergej Jeszenyin: A kutya

Mint tűzvirág elnyílt a hajnal,
s fakó gyékényen, suta
szalmakunyhóban hét piros
kölyköt fiadzott a kutya.

Nyelvével fésülgette őket,
ki nem ment volna percre sem;
ott mókázott, s meleg hasából
habos tej csurrant édesen.

S hogy leragadt a nap szeme,
s elcsitult a baromfihad:
jött a gazda, zsákba kötötte
mind a hét kis kutyafiat.

Nyomában loholt a kutya -
elmaradoztak a hegyek ...
A páncéltalan víztükör
fázón sokáig remegett.

Amint gyötörten hazaért,
nyaldosva izzadt oldalát:
egyik kölykének nézte a
holdat, mit ringattak a fák.

A szikrázó űrbe meredt,
szimmantott és nyítt és nyögött,
de a vékony hold is lecsúszott,
eltűnt egy kék halom mögött.

S mint akinek kenyér helyett
kötődő kéz követ hajít:
hullatni kezdte lassan a hóba
szeme arany csillagait ...

Kiss Judit Ágnes: Macska télire

Vegyél egy macskát. Vagy fogadj örökbe.
Egy félvak, lekoszvadt is megteszi,
vagy egy tépázott fülű csatakandúr,
ki éppen hitvány zsákmányát eszi
egy belvárosi, sötét kapualjban,
vagy egy autó alól pislog ki rád,
vagy elnyúlik az őszi napsütésben –
csak az a fontos, hogy legyen cicád.
Lehet girhes, vagy kövér, mint egy hurka,
öklömnyi szőrgombóc, még kékszemű.
Akár ajándékba is kérhetsz egyet,
macskához jutni roppant egyszerű.

Mert tél jön mindjárt, és hideg, és
mi lesz veled, ha nincs cicád?
Ki bújik be, hogy melengessen,melléd a takaró alá?
Ki dorombol füledbe éjjel?
(mancsát arcodra fekteti)
Ki kelt hajnalban nyávogással,
hogy rögtön enni adj neki?
Ki kaparja a bezárt ajtót,
mikor hazaérsz, ki örül?
Kunkorodó farkkal ki rajzol
nyolcasokat bokád körül?

Legyen egy macskád. Míg kávézol reggel,
öledbe mászik, éles karmai
behúzva, puha tappancsokon sétál
az életedben. Alig hallani.
Bundájából kipattognak a szikrák,
ágyadra gömbölyödik és dagaszt.
Bújj mellé, tanulj dorombolni tőle,
ketten könnyebb kivárni a tavaszt.


"Szeretem a világot olyannak, amilyen,
(vakard meg, légy szíves a fülem mögött)
félig napon, félig az árnyékban jó nekem
(vakard meg, légy szíves a fülem mögött)
Ez a kényelmes kis vacok itt a fa alatt,
mintha egyenesen nekünk készült volna.
De hogy mi a terve Istennek a bolhával?
vakard csak meg kicsit jobban, légy szíves
a fülem mögött."

/Burges Johnson/

M betűs cirmosok

Tíz legenda a macskákról – részlet Amy D. Shoyai: Kölyökmacskák című könyvéből

Az egyik legmegindítóbb legenda egy egyszerű cirmosról, és arról az ajándékról szól, amivel ez a nagyszívű kis állat az első karácsonyon megajándékozott egy nem mindennapi anyát és gyermekét.
Aznap éjjel nem havazott Betlehemben. A kismacska az istálló ablakából a csillagos égboltban gyönyörködött. Szerette az istállót, mert meleg és biztonságos hely volt, ahol nyugodtan nevelgethette szőrös kis csemetéit, és a fogadós néha egy kis maradékkal is meglepte őket. A kis cirmosban nem volt semmi különös, a legtöbb ember szinte tudomást sem vett róla. Elvégre szürkésfekete, rövid szőrű bundájával nem sokban különbözött a többi macskától. De a cirmos csíkos bundája alatt óriási nagy szív rejtőzött.

Aznap este a mi cirmosunk meglehetősen rosszkedvű volt, mert nem sikerült semmit sem fognia vacsorára, hiába vadászott. A várost néhány napja elözönlötték az emberek, és olyan hangosak voltak, hogy nem lehetett tőlük pihenni sem. Mi több még Cirmos máskor oly csendes istállóját is ellepték. Korábban csak szőrös társaival kellett osztozni a helyen. A pár ellen nem is volt neki semmi kifogása – ők csendesek voltak. Aznap reggel is elindult a szokásos körútjára, de mire visszaért, az istálló tele volt emberekkel.

Az ablakból nézte, amint az utolsó látogató is távozott. Leugrott a párkányról és halk léptekkel közelebb merészkedett – és nem hitt a szemének!
"Máuu, máuu, máuu" ismételte a vékonyka kis hang.
Egy kiscica? Cirmos fülelni kezdett, próbálta megállapítani, honnan jön a hang. A jászolból jött, arról a helyről, ahol Cirmos is gyakran álomra hajtotta a fejét. Egy nő térdelt a jászol mellett, és aggódva tekintett a parányi kis nyivákoló lényre. Cirmos elérzékenyült a nyávogó hang hallatán – a saját kölykeit már rég hallotta így nyávogni. Előrelépett, s nagyon lassan megindult. Elhaladt egy csacsi, egy tehén és az összes többi állat mellett.

A nő felnézett és megpillantotta a csíkos macskát. "Ó, cicus", motyogta az orra alatt. "A kisbabám nem tud aludni, képtelen vagyok megnyugtatni." Sóhajtott egyet, aztán visszafordult a jászolhoz. "Mit nem adnék érte, ha valaki álomba ringatná!"
Miközben Cirmos csak nézte a jászolt és a nőt, az állatok mind közelebb mentek és megpróbáltak álmot hozni a gyermek szemére. De a nyávogó hang csak nem akart szűnni. Cirmos végül nem bírta tovább.

Gyorsan megmosakodott. Megtisztította mancsait, a pofáját, a füle mögött egészen a farka hegyéig (nehogy magára haragítsa az édesanyát) és bátortalanul előrelépett. A jászolhoz ment és megpillanotta maga előtt a bébit. Soha szebbet még nem látott!
A kis teremtmény mosolygott, gőgicsélt és icipici kezével mintha Cirmos felé intett volna. Cirmos visszahúzta a karmait és leült mellé. Arról, hogy a gyomra üres volt, egy szempillantás alatt megfeledkezett, csak azt érezte, hogy a szíve hevesen ver.
És akkor elkezdett dorombolni.

A megnyugtató hang betöltötte az egész istállót, és nem maradt lény, akinek a szívét ne melengette volna meg. Az állatok félelemmel vegyes áhítattal hallgatták, a nő mosolygott, ahogy a baba lassan elszenderült.
A hálás édesanya gyengéden a doromboló macska homlokára helyezte a kezét. "Áldásom rád, kedves cirmos. Köszönöm az ajándékot, amit nekem és gyermekemnek adtál." Mondta, és ahol megérintette Cirmos fejét, megjelent egy "M" – Szűz Mária áldásának jele.

Azóta minden cirmos cica homlokán megfigyelhető az "M" forma, amit Cirmos kapott a szolgálatáért az első karácsony este, és azóta karácsony este minden cirmos az eget kémleli és dorombol, miközben visszaemlékszik arra a bizonyos babára, akit az őseik egyszer álomba ringattak.

Forrás: jegyzetfuzet.blog.hu

Szórakoztató

Kutya-intelligencia teszt.

Ez a próbatétel megvilágítja, hogy a kutyád a Harvardra való-e, vagy csak a díványra. A kutyád adaptív intelligenciáját térképezi fel, problémamegoldó-képességét, nyelvértését, szociális reakcióit, mint például egy emberi mosolyra való reagálás. Dr. Stanley Coren professzor tesztje következik. Ő a British Columbia Egyetem díjnyertes kutyaidomárja, valamit a kutya-intelligencia vizsgálatok doktora.

1. Saját kutya kell, ami legalább 3 hónapja veled él, és legalább 1 éves.
2. A teszt játék legyen a kutya számára.
3. Nyugodt maradj, a hangod sose emeld fel, mozdulataid is nyugalmat tükrözzenek. A parancsolgatás, követelődzés mindent elront.
4. A tesztet csak egyszer vagy kétszer végezd el.
5. A teszteket bármilyen sorrendben, egymástól elkülönítve kell végezni. Mivel ételjutalommal járnak, elkerülendő a kutya túletetése, kifárasztása, ez hátrányosan befolyásolja a motivációit és az intelligenciája megítélését.

 

1. A kutya problémamegoldó képessége

kell hozzá:
- egy üres konzervdoboz
- egy kívánatos falat, a sajt biztos megfelel
- egy stopperóra, vagy bármi, amivel mérheted a kutya reakcióidejét
Hogy csináld a tesztet:
1. Először is ültesd le a kutyát. Ha nem hajlandó, kérj meg valakit, hogy tartsa a póráznál fogva.
2. Mutasd meg a finom falatot, hadd szagolja is meg.
3. Lassan helyezd a falatot a konzervdoboz alá, miközben a kutya nagyon figyel, úgy két méternyire.
4. Kezdd el az időmérést, és biztasd a kutyát, hogy szerezze meg a falatot!
Pontozás:
- ha a kutya félrelöki a dobozt és 5 másodpercen belül megszerzi a falatot, 5 pontot kap
- ha lökdösi a dobozt, de csak 5-15 mp-en belül szerzi meg a falatot, 4 pontot kap
- 15-30 mp: 3 pont
- 30-60 mp: 2 pont
- ha csak körülszaglássza a dobozt, de nem jut a falathoz 60 mp alatt: 1 pont

Következő problémamegoldó teszt:
kell hozzá:
- egy nagy fürdőlepedő
- egy időmérő eszköz
Hogy csináld?
1. A kutya legyen éber és aktív.
2. Szagolja meg a fürdőlepedőt.
3. Egy puha mozdulattal dobd rá a lepedőt a kutya fejére és vállára (jó, ha előbb kutya nélkül gyakorlod, nehogy megijeszd), majd kezdd mérni az időt csendben.
Pontozás:
- ha a kutya 5 mp-en belül kiszabadítja magát, 5 pont
- 5-15 mp-en belül: 4 pont
- 15-30 mp-en belül: 3 pont
- 30-60 mp-en belül: 2 pont
- ha 1 perc után se szabadul ki, 1 pont.

 

Következik a szociális intelligencia tesztje. Kell hozzá: a mosolygás képessége.
Hogy csináld:

1. Használd ki az időt, mikor a kutyád kb. 2 méter távolságban ül tőled.
2. Anélkül üljön ott, hogy bárki megparancsolta volta. Szóval magától.
3. Bámulj kutyád arcába, mikor ő is rád néz, majd számolj magadban háromig, és szélesen mosolyodj el.

Pontozás:
- ha a kutyád farkcsóválással közeledik: 5 pont
- ha a kutya lassan feléd jön, de nem csóvál, 4 pont
- ha áll vagy ül, de nem indul feléd, 3 pont
- ha más irányba indul, 2 pont
- ha rád se figyel, 1 pont

 

A következő teszt intelligenciát és tárgyak mozgatását kívánja.

Kell hozzá:
- egy kis törülköző
- egy falat, amit a kutya szeret
- egy időmérő eszköz, amivel a reakcióidejét mérheted.
1. ültesd le a kutyát, ha nem megy, valaki fogja a nyakörvét.
2. mutasd a falatot, hadd szagolja meg.
3. miközben teljesen rád figyel, helyezd a falatot kb. 2 méterre tőle a földre, és takard be a törülközővel.
4. Kezdd mérni az időt, és biztasd a kutyát, hogy egye meg a falatot.
- Ha 15 mp-en belül megkaparintja, 5 pont
- Ha ehhez 15-30 mp kell, 4 pont
- 30-60 mp között 3 pont
- ha próbálja megszerezni, de feladja, 2 pont
- ha 2 percen belül meg se próbálja, 1 pont.

 

Az 5. teszt a manipulációs képességről szól. Mi kell hozzá:
- egy alacsony bútor, ami alá a feje nem fér be, de a mancsa igen. Megoldhatod úgy is, hogy néhány könyvre ráraksz egy deszkát, az alá teszed a finom falatot (én a kanapé alá dugtam, ami kb. 20 centi magas, persze apró termetű kutyához alacsonyabb kell)
- egy jó falat, amit szeret
- egy stopperóra, vagy valami, amivel mérheted az időt.

Hogy csináld:
1. A kutya figyeljen téged a közelből.
2. Mutasd neki a falatot, hadd szaglássza is meg.
3. Úgy helyezd el a falatot a bútor (vagy deszka) alá, hogy csak a mancsával érhesse el.
4. Biztasd, hogy szerezze meg, és mérd az időt.

Pontozás:
- Ha 5 mp-en belül kikaparja, 5 pont
- Ha 1-3 percig kapargál a mancsával, 4 pont
- Ha csak szaglász, és 3 percen belül nem kaparja elő a falatot, 3 pont
- Ha a mancsát nem használja, csak szaglászik, 2 pont
- Ha 3 perc múltán se tesz kísérletet a falat megkaparintására, 1 pont.

 

Következik a nyelvértés tesztje: tudja-e a kutyád a saját nevét?

Mi kell hozzá:
- hogy olyan hangsúllyal mondj egy, a kutya által nem ismert szót, mintha őt szólítanád
- hogy a kutyádnak legyen neve.
Hogy csináld:
1. A kutyád kényelmesen heverjen kb. 2 méterre előtted.
2. Azzal a hangsúllyal, ahogy őt szoktad hívni, mondd: „szekrény”!

Pontozás:
- Ha a kutya elindul feléd, 3 pont
- Ha a kutya nem jön, mondd: „mozi” ugyanazzal a hangsúllyal, és ha erre jön, 2 pont (persze ha ez a szó hasonlít a nevére, mást válassz)
- Ha a kutya minderre nem reagál, szólítsd a nevén, ha erre odajön, 5 pont
- Ha a kutya erre sem jön, ismét szólítsd a nevén, ha jön, 4 pont
- Ha a kutyának eszében sincs jönni, 1 pont.

Add össze a pontokat:

25 pont fölött: a kutyád zseni!
15-25 pont: okos, de a Harvardra nem jut be
5-15 pont: nem túl intelligens, de attól még nagyon szeretnivaló lehet
5 pont alatt: biztos afgán agarad van...

Stan Coren professzor: „A kutya intelligenciája ugyanúgy fejleszthető, mint a gyereké. Beszélgess vele minél többet, juttasd hozzá annyi különféle élményhez, amennyire csak képes vagy. Minél többet kell egy kutyának „gondolkoznia”, minél több tennivalója van, annál okosabbá válik. A pszichológusok kétféle intelligenciáról beszélnek embereknél: van ún. folyékony, valamint kristályos intelligencia. Előbbi a természetből fakad, míg a kristályos intelligencia mindazon dolgok összessége, amit megtanultál.

Úgy vélem, nem mehetsz vissza az időben, hogy a folyékony intelligenciát fejleszd, ezzel szemben hihetetlen sok mindenre megtaníthatod a kutyát; a kristályos intelligenciája rohamosan fejlődik, ha új szituációkat mutatsz neki, új játékokat játszol vele. Minél több mindent tanítasz neki, annál hamarabb elsajátítja a következő dolgot. A tanítás révén egyre okosabbá is válik.

Az ember és a kutya életkorának összehasonlítása

AZ EMBER ÉS A KUTYA ÉLETKORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A kutya életkora Kistestű
(10 kg alatt)
Közepes testű
(15-35 kg)
Nagytestű
(40 kg fölött)
6 hónap 17 12 6
12 hónap 22 20 12
18 hónap 25 23 16
2 év 28 27 22
4 év 36 39 40
6 év 44 51 58
8 év 52 63 75
10 év 60 75 94
12 év 68 85 -
14 év 76 95 -
16 év 82 - -
18 év 90 - -